Over Lisa

Als omstander heb ik zelf ervaren hoe het is om getroffen te worden door dementie. De afgelopen twee jaar heb ik mijzelf verder verdiept in dementie, onder andere door het volgen van de opleiding Toegepaste Gerontologie en door bestuurslid te worden bij Alzheimer Nederland regio IJssel-Vecht. Vanuit Alzheimer Nederland geef ik regelmatig voorlichtingen aan vrijwilligers of zorginstellingen. Op 30 mei 2015 heeft RTL Nieuws een nieuwsitem uitgezonden waar ik medewerkers van de Albert Heijn in Zwolle Zuid een voorlichting heb mogen geven over hoe zij kunnen omgaan met mensen met dementie in de supermarkt. Daarnaast ben ik gastspreker geweest in het programma Hollandse Zaken van Omroep Max (23-07-2015). Hier heb ik mijn visie op een dementievriendelijke samenleving mogen geven. Door mijn ervaringen ben ik erachter gekomen dat er nog veel gedaan kan worden voor mensen met dementie. Vanuit mijn passie heb ik besloten om Detrena op te zetten in het voorlichten, informeren en adviseren van verschillende organisaties als gemeenten, zorginstellingen, winkels en andere belanghebbenden. Net als staatssecretaris van Rijn ben ik ervan overtuigd dat het besef en begrip van de samenleving omtrent dementie vergroot moet worden, willen mensen met dementie zolang en goed mogelijk blijven participeren in de samenleving.

Mijn opleidingen

In 2012 heb ik mijn VWO diploma gehaald aan het Beatrix College in Tilburg. Na het VWO wilde ik graag de gezondheidssector in. Na lang wikken en wegen heb ik toen besloten om Gezondheid en Maatschappij te gaan studeren aan de Wageningen Universiteit. Hier heb ik geleerd om met een sociaalwetenschappelijke bril te kijken naar thema’s als overgewicht, vergrijzing en een gezonde leefomgeving. Echter kwam ik er na 9 maanden achter dat de wetenschappelijke benadering van deze thema’s mij minder aanspreekt en ik liever in de praktijk aan de slag ga. Dit was dan ook de reden dat ik ben gestopt met de universiteit en in september 2013 ben gestart aan de HBO opleiding Toegepaste Gerontologie. Deze opleiding richt zich op de ouder wordende mens en kijkt naar wat ouderen willen, kunnen en nodig hebben in wonen, werken, welzijn, vrijetijdsbesteding en zorg. De doelgroep ouderen is heel algemeen, hieronder kunnen onder andere vitale, kwetsbare, rijke en arme ouderen vallen. Er wordt ons dan ook geleerd om de ouderen vooral niet als een homogene groep te zien en die ook zeker niet allemaal dezelfde wensen en behoeften hebben. Ik heb geleerd om in gesprek te gaan met de doelgroep om bijvoorbeeld de wensen en behoeften in kaart te brengen en vanuit daar interventies te bedenken. Om mijzelf naast de opleiding extra te verdiepen heb ik twee verpleegkunde vakken gevolgd: ‘geneeskunde en de geestelijke gezondheidszorg’ en ‘de geriatrische en verstandelijk beperkte zorgvragers’. Tevens heb ik een intensive program – Belong With Dementia – gevolgd. Met studenten en docenten uit Finland, Portugal, België, Turkije en Nederland hebben we gekeken naar ideeën en oplossingen om thuiswonende mensen met dementie zolang mogelijk te laten participeren in de samenleving. In 2015 heb ik stage gelopen bij Dimence afdeling opname ouderen in Deventer. Hier heb ik een onderzoek gedaan naar waar patiënten behoeften aan en recht op hebben vanuit de Wmo om thuis zo goed mogelijk te kunnen blijven functioneren om terugval te voorkomen. Tevens is er gekeken hoe de afdeling patiënten hierin kan ondersteunen.

Contactformulier

Heeft u naar aanleiding van uw bezoek aan mijn website een vraag, een opmerking of is er iets niet geheel duidelijk? Neem dan contact met ons op via ons contact formulier.


[recaptcha]

Powered by themekiller.com