Projecten

Voor thuiszorgorganisatie Icare is er een adviesrapport geschreven over de ontwikkeling van de sleutelkluisservice. Dit advies is tot stand gekomen door het doen van exploratief onderzoek. Het doel van het onderzoek was om erachter te komen wat de ervaring is van huidige gebruikers over de sleutelkluisservice.

Icare verleent aan ongeveer 4000 mensen thuiszorg. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de regio Zwolle en IJsselmuiden. Tijdens het onderzoek bleek dat de gegevens van gebruikers niet up-to-date waren, waardoor er uiteindelijk maar 9 gebruikers zijn geïnterviewd.

De voornaamste conclusies zijn dat ouderen het systeem een gemiddeld een 8,5 geven en dat ze weinig problemen hebben met de veiligheid van het kluisje. Opvallend is dat geen van de gebruikers zelf de code van het kluisje weet te veranderen en de voornaamste reden is dat ze niet weten hoe ze de code kunnen veranderen. Detrena hecht veel waarde aan het zolang mogelijk houden van de eigen regie. Het advies van Detrena was dan ook om er voor te zorgen dat gebruikers zoveel mogelijk regie krijgen over het sleutelkluissysteem door onder andere het verbeteren van de handleiding.

Gezien de overheid ouderen stimuleert om zolang mogelijk thuis te laten wonen, is er ook gekeken wat de ouderen van de toekomst van het huidige sleutelkluissysteem vinden. Hiervoor is de Denktank 60+ en de klankbordgroep van de opleiding Toegepaste Gerontologie benaderd. In tegenstelling tot de huidige gebruikers zagen de ouderen van de toekomst niets in het huidige sleutelkluissysteem. ”Met het systeem laat je zien dat er iemand kwetsbaars achter de voordeur woont.” Zij zien liever een technici oplossing.

Opdrachtgever Audrey van den Berg was erg tevreden en blij met de uitkomsten en gaat aan de hand van het adviesrapport nieuwe stappen zetten in het sleutelkluissysteem.

Detrena vindt het belangrijk dat ouderen (met dementie) betrokken worden bij het zorgproces en er wat wordt gedaan met de mening die zij hebben over een bepaalde service. Wilt u ook een onderzoek laten uitvoeren door Detrena met betrekking tot ouderen of dementie? Neem dan vrijblijvend contact met me op.

Powered by themekiller.com